Sternenpfad - Polish Translation

Witamy serdecznie na gwiezdnym szlaku!

Na odwiedzających czekają tu informacje i stacje z atrakcjami, które pokazują, jaką wartość stanowi ciemność w obszarze dzikiej przyrody, jak wygląda nocny tryb życia dzikich zwierząt i jakie znaczenie mają ciała niebieskie dla orientacji.

Read more

Sternenpfad - English Translation

Welcome to the Star Path!

Here you will find information and discovery points on the value of darkness in the Wilderness Area, on the nocturnal life of wild animals, and the importance of celestial bodies for orientation.

Read more